[Swedish] - 100 citat från Gaston Bachelard: Samling 100 Citat

Written by:
Gaston Bachelard
Narrated by:
Johannes Johnström

Unabridged Audiobook

Ratings
Book
Narrator
Release Date
January 2020
Duration
0 hours 22 minutes
Summary
Gaston Bachelard, en fransk filosof av vetenskap, poesi, utbildning och tid. Det är en av de viktigaste företrädarna för den franska skolan historiska epistemologi. Epistemologist erkänt, undersökte de oväntade vägar de stora vetenskapliga upptäckterna av fysik och kemi i slutet av artonhundratalet och början av nittonhundratalet. Bachelard förnya filosofiska och litterära förhållningssätt till fantasin, eftersom vinkeln av skapelsen. 100 Dessa citat är avsedda att ge tillgång till sitt monumentala verk av ett urval av hans viktigaste tankar i ett format som erbjuder tillgängliga för alla. Ett citat är ett utdrag ur ett sätt, kan detta vara en anledning, en sammanfattning av en komplex idé, ett pass, en öppning till en djupare reflektion.
1 book added to cart
Subtotal
$4.99
View Cart