הסיפור של גוגל sample.

Sample

הסיפור של גוגל

Written by : דייוויד א' וייז, מארק מאלסיד
Read By : שי סיני וילוז׳ני