[Norwegian] - 100 sitater fra Carl Jung: Samling 100 sitater fra

Written by:
Carl Jung
Narrated by:
Helle Waahlberg

Unabridged Audiobook

Ratings
Book
Narrator
Release Date
January 2020
Duration
0 hours 29 minutes
Summary
Carl Jung var en av de første og mest leste forfattere i det tyvende århundre på psykologi av det menneskelige sinn. Han arbeidet med Sigmund Freud, som han delte en fascinasjon for det ubevisste, men irreconciliable forskjeller i sin praksis til slutt førte dem til en del måter. Jung betraktet det ubevisste og dens symbolinnhold som avgjørende for vår psykiske utvikling; blant de sentrale begrepene analytisk psykologi er individualisering, som er livslang psykologiske prosessen med differensiering av selvet. Jung anså det for å være den viktigste oppgaven incombing til hvert enkelt menneske i deres utvikling, og eksperimenterte med ulike praksiser å dykke alltid dypere inn i den. Disse 100 sitater har blitt nøye utvalgt for å introdusere deg til hans karakter og hans måte å tenke på, og for å inspirere deg til å gjøre dine egne oppdagelser om det ubevisste.
1 book added to cart
Subtotal
$4.99
View Cart